Tags: bể kim loại intex, be-kim-loai-intex

Chương trình dạy bơi chống đuối nước tại trung tâm bơi Quế Phong- Nghệ An

Hoàng Thị Hường | -12242 bình luận | Thứ ba, 16/05/2017 - 02:20

Chương trình dạy  bơi chống đuối nước tại trung tâm bơi Quế Phong- Nghệ An

<p> Mới đ&acirc;y Intex Việt Nam đ&atilde; triển khai dự &aacute;n bể khung kim loại tại Quế Phong- Nghệ An. Trung t&acirc;m dạy bơi Quế Phong- Nghệ An đ&atilde; v&agrave; đang rất được nhiều phụ huynh ủng hộ với khẩu hiệu: &ldquo;Học bơi nhằm r&egrave;n luyện sức khỏe, n&acirc;ng cao thể lực, c&oacute; thể tự cứu m&igrave;nh v&agrave; cứu người kh&aacute;c khi gặp tai nạn s&ocirc;ng nước&rdquo;.&nbsp;</p>

bể bơi bể khung kim loại bể bơi intex bể kim loại intex

On TOP