Tags: bể bơi trường học, be-boi-truong-hoc

Điều cơ bản nhất để phòng chống đuối nước trẻ em: Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ ba, 16/05/2017 - 07:59

Điều cơ bản nhất để phòng chống đuối nước trẻ em: Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ

<p> Việc ph&ograve;ng chống đuối nước phải xem l&agrave; chuyện cấp b&aacute;ch nhất, cần thiết nhất. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, trẻ em cần được trang bị những kiến thức về đuối nước v&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng bơi lội an to&agrave;n. Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ gi&uacute;p trẻ c&oacute; thể bảo vệ được bản th&acirc;n trong m&ocirc;i trường nước v&agrave; c&oacute; khả năng cứu được người bị nạn...</p>

Bể bơi khung kim loại bể bơi trường học bể bơi kinh doanh bể bơi lắp dựng bể bơi kinh doanh bể bơi iNTEX hồ bơi INTEX bể bơi di động

Sở hữu chiếc bể bơi cho gia đình thật đơn giản mà lại tiết kiệm chi phí

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ sáu, 26/05/2017 - 10:36

Sở hữu chiếc bể bơi cho gia đình thật đơn giản mà lại tiết kiệm chi phí

<p> <strong>&ldquo;Nếu bạn muốn trang bị bể bơi ri&ecirc;ng cho ng&ocirc;i nh&agrave; mơ ước của m&igrave;nh&rdquo;</strong>&nbsp;th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin gi&aacute; trị nhất bạn từng biết đến. Mơ ước của bạn ng&agrave;y nay trở th&agrave;nh hiện thực một c&aacute;ch dễ kh&ocirc;ng tưởng cho d&ugrave; bạn l&agrave; ai, kể cả tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh của bạn kh&ocirc;ng qu&aacute; dư dả.</p> <p> Bạn c&oacute; bao giờ nghĩ đến 1 sản phẩm bể bơi hiện đại, trang bị</p>

Bể bơi khung kim loại bể bơi trường học bể bơi kinh doanh bể bơi lắp dựng bể bơi kinh doanh bể bơi iNTEX hồ bơi INTEX bể bơi di động

On TOP